Vad kostar courtage?

Courtage är en avgift som kunden debiteras av fondkommissionären i samband med värdepappershandel, som till exempel aktier. Då det finns olika sätt att debitera denna avgift är det omöjligt att ge en specifik summa för vad det kostar, men oftast baseras courtaget på en viss procent av köp- eller säljsumman.

Courtageavgiften kan även ligga som en fast avgift, oftast runt 50 – 100 kronor. Skulle kunden göra flera beställningar under en och samma dag slår man ofta ihop courtageavgiften, så att man inte behöver betala en avgift för varje order.