Vad händer med en räntefond när börsen går ner?

Vad händer med en räntefond när börsen går ner?

När det gäller räntefonder så är de en relativt säker sparform, oavsett om börsen faller eller inte. Det finns dock olika typer av räntefonder, varav de vanligaste kallas för långa och korta räntefonder.

Långa räntefonder

Långa räntefonder, eller obligationsfonder, kan påverkas om marknadsräntan stiger, då räntefonder gärna sjunker något i värde i samband med detta.

Korta räntefonder

Korta räntefonder kan i detta avseende vara betydligt säkrare då de följer räntemarknadens utveckling (reporäntan) mycket tydligare.

Vad är det som gör att börsen rasar?

Börsen rasar oftast som en följd av att räntorna stiger och tillväxten stannar av. Den påverkas också stort av pågående handelskrig som tillfälligt eskalerar och orsakar rejäla börsras.

Tips på säkra placeringar

Så kallade hedgefonder, då gärna med låg risk, kan vara ett bra alternativ om det är svajigt på börsen. Titta också över ditt mer långsiktiga sparande, som aktier och värdepapper. För den som spara i aktier är det till exempel en god idé att försöka upprätthålla en bra balans mellan aktier och räntor.

Håll fast vid linje

Håll fast vid den linje du har valt även om börsen svajar, på sikt vinner du oftast på det. Se över dina aktie- och fondköp regelbundet och gör eventuella omplaceringar, men försök att inte sälja så snart som börsen går ner.