Vad är utdelningsaktier?

En utdelningsaktie är en aktie som ger en årlig utbetalning, oftast i form av kontanter men det kan även ske genom andra tillgångar. Kort sammanfattat rör det sig om pengar som tillfaller aktieägarna i ett aktiebolag, som en slags belöning för att man valt att satsa pengar i företaget.

Aktieutdelningens storlek beror på hur stor andel bolaget har bestämt sig för att dela ut. För att en aktieutdelning ska kunna ske måste aktieägarna först ha bestämt att bolaget ska dela ut pengar, vilket generellt sker på en årsstämma eller liknande sammanträde.