Vad är inlåningsränta?

Att det finns olika sorters räntor vet du säkert, och du har med all sannolikhet hört talas om både fast och rörlig ränta. Men vad menas egentligen med inlåningsränta och finns det något som heter utlåningsränta?

Det korta svaret på den frågan är ja. Utlåningsränta är ett begrepp som används för att beskriva räntan som banken tar när en kund tecknar ett lån. Inlåningsränta är däremot ett begrepp som används för att beskriva räntan som banken ger när en kund tecknat ett lån. Det vill säga räntan som kunden erhåller tack vare insatt kapital.