Vad är en bra ränta på privatlån?

Vad är en bra ränta på privatlån? Eftersom bankernas räntor skiljer sig relativt mycket är det en god idé att jämföra olika långivare med varandra. Oftast anges räntan som en procentsats av lånebeloppet, så kallad utlåningsränta. Den skiljer sig från den ränta som banken betalar till kunden när denne gör en insättning till exempelvis ett sparkonto, så kallad inlåningsränta.

Generellt kan man säga att sparräntorna är låga så länge reporäntan är låg, men det betyder inte att du nödvändigtvis får samma ränta på ditt privatlån som din granne eller kollega fick, trots att ni har samma bank. Bankerna har nämligen egna modeller för hur de beräknar risken för sina olika kundgrupper. Rekommendationen är därför att ta hjälp av en låneförmedlare.