Lendify risk

Generellt kan man säga att långsiktiga investeringar med låg riskfaktor är relativt säkra investeringar, medan aktier och aktiefonder som snabbt köps och säljs omfattas av mycket högre riskfaktorer. När det gäller Lendify kan det vara ett gott alternativ för den som vill fördela sitt kapital, men då gäller det också att kunna gå i god för sin egen återbetalningsförmåga.

Hos Lendify finns i dagsläget ingen insättningsgaranti, vilket innebär att du inte får ersättning ifall bolaget går i konkurs. Å andra sidan använder Lendify en kreditförlustfond som i sin tur täcker upp eventuella kreditförluster för Lendifys kunder. Det är också kostnadsfritt att registrera ett konto och att investera i ett lån hos Lendify, och du betalar först när du fått avkastning på lånet.