Investmentbolag

Oavsett vad man gör så bör man alltid undersöka saker och ting ordentligt innan man investerar. Det finns en rad olika investmentbolag och det r stor skillnad på kvaliteten mellan dem. Vissa av bolagen tror jag inte alls på långsiktigt. Vissa andra däremot ser riktigt lovande och bra ut och kan vara värda att äga väldigt länge.

investmentbolag
investmentbolag

Ett av dessa bolag är naturligtvis Latour som jag personligen ägt i över 10 år nu. jag tror att bolaget visserligen kommer att gå ner tillsammans med OMX index eller SP500 men jag tror också att bolaget senare kommer att fortsätta att utklassa index och andra större bolag på Stockholmsbörsen.  Detta kan även gälla utdelningsaktier som jag också tror på långsiktigt om man äger rätt bolag. Det sista är lite lättare sagt än gjort. Fonder är lite me komplicerat och kanske något jag skulle undvika i dagsläget. Detsamma gäller daytrading, det är inget för nybörjare att ägna sig åt.

Lycka till med preffar, aktier och din trading!

Preferensaktier

Preferensaktier eller preffar som vissa kallar det är ett bra komplement till investmentbolag. Med stamaktier avses vanligen aktier som ägts från början, innan nya aktier givits ut i form av preferensaktier. Preferensaktier ger ägaren företrädesrätt till utdelningar och likvidation från bolaget.

Avkastningen genereras genom utdelning och/eller inlösen av preferensaktien. Utöver utdelningen/inlösenbeloppet har preferensaktieägaren normalt sett ingen rätt till ytterligare avkastning. Eftersom att preferensaktier inte har en rätt till en högre utdelning gör detta att kurspotentialen är begränsad jämfört med vanliga stamaktier. Du kan läsa mer om det här.

preferensaktier
preferensaktier

En preferensaktie har högre risk och högre avkastning än räntor men lägre risk och lägre avkastning än aktier. Preferensaktier brukar ge en utdelning kvartalsvis, men detta skiljer sig mellan olika företag. Likt stamaktier räknar du fram direktavkastningen genom att ta preferensaktiens årliga utdelning dividerat med det aktuella köppriset. Preferensaktier ger dess innehavare en förutbestämd avkastning vid en eller flera förutbestämda tidpunkter.

Jag gillar preferensaktier – eller preffar som en del kallar dem – och försöker ha en del av min portfölj investerat i dessa. Det har fungerat bra de senaste 7-8 åren. Har du inte läst in dig på preferensaktier ännu så rekommenderar jag denna artikel som är mycket bra och läsvärd.

Det finns även här en artikel om investmentbolag och en om utdelningsaktier som är läsvärda. Vissa gillar indexfonder istället. Jag tycker att det ena behöver inte utesluta det andra.