Aktier eller indexfonder?

Tänker man sig ett långsiktigt sparande är aktier en god investering. Aktier är det man oftast rekommenderar, men det krävs en del kunskap om hur sådana fungerar.

Att spara i indexfonder innebär mer att lämna över ansvaret, eftersom indexfonden då sätter ihop en portfölj åt dig. Det är därmed främst egenintresse och tid som styr vad som är bäst att välja. En fördel med aktier är att du lätt kan välja bort de aktier du inte gillar eller de du anser går dåligt. Å andra sidan är det något du inte behöver tänka på när det gäller indexfonder eftersom det valet görs åt dig. En indexfond ger även bättre riskspridning.